NGFB - Norsk Grunnkurs Førstehjelp Barn

Norsk grunnkurs Førstehjelp Barn

 

Standardisert grunnleggande førstehjelpskurs utvikla av Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og barnegruppa i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og oppdatert i h.h.t. retningslinjer for HLR 2010.

Kurset er på fem undervisningstimar med maksimalt femten deltakarar. Kurset inneheld ein HLR-utsjekk av alle deltakarar. Alle deltakarar får kursbevis ved bestått kurs. Kurset består av ni praktiske øvelser som gjennomførast i løpet av kurset. Kurset er laga for å oppfylgje dei behova for kunnskap i førstehjelp som stillast til personell i norske virksomheiter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. Sjå Rundskriv fra SOS. DEP I-0848 av 15. desember 1995: “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” samt “Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. del 1 og del 2.” Se spesielt kommentar til § 15.

Målgrupper:

- alt personell med omsorg for barn (barnehagepersonell, førskolelærere m.m.)

- foreldre og kommande foreldre

- søsken, tanter/onkler, besteforeldre

- dagmamma

 

Maks 15 dektakarar pr. kurs.

 

Alle deltakarar får utlevert bøker.

 

Kvar kurstime er 45 min.

 

Kurslengde: 5 eller 6 timer ut i frå kundens ynskjer.

 

 

Eg held gjerne kurs for foreldre og pårørande til barn. Slike kurs kan arrangerast på skular, grendahus og andre lignende lokaler med god plass.

 

Ta kontakt på mail: post@forstehjelpfordeg.no

 

 

E-post: post@forstehjelpfordeg.no

Tlf: 413 25 673

Copyright @ All Rights Reserved