HHLR

HHLR - HLR for Helsepersonell

 

Norsk Resuscitasjonsråd har utviklet eit nytt norsk kurs i hjerte lunge redning for helsepersonell. Kurset har fått navnet HHLR, og har følgende hovedmålsetning for deltagere etter gjennomføring den praktiske delen.

- Å utføre basal HLR alene

- Å kunne utføre basal HLR som del av en gruppe

- Å kunne bruke en hjertestarter

- Å kunne ivareta pasienten og kollegers sikkerhet i en hjertestanssituasjon

 

For kurskonseptet er det utviklet en ny kursbok og et nytt e-læringskurs som vil være obligatoriske deler av det nye HHLR kurset.

Kurset legger ikke opp til at deltagerne må ha ervervet seg ferdigheter før de kommer, og kurset egner seg like godt til studenter som erfarent helsepersonell.

Kurset består av 3 moduler, der første modul vektlegger basale ferdigheter hos den enkelte deltager. I denne modulen læres deltagerne opp i en rask pasientundersøkelse med bevisthetssjekk, varsling og sjekk etter pust. Dersom pasienten er bevisstløs og ikke puster normalt skal HLR startes. Innøving av enredder HLR med god kompresjonsteknikk og ventilasjonsteknikk med bruk av pusteduk eller pustemaske er hovedfokus.

Modul to består i å jobbe med HLR sammen med en kollega. Her settes ferdighetene sammen til toredder-teknikk, og god kommunikasjon om samhandling øves inn.

I modul tre trenes det på bevissthetskontroll, HLR med enredder og toredder og bruk av hjertestarter. I denne siste modulen setter alle ferdighetene deltagerne har trent på sammen, og til slutt gis deltagerne et scenario som tilpasses deres praktiske hverdag. Helsepersonell på en sengepost trener på HLR i seng, ansatte på en barneavdeling trener på HLR til barn, og hjemmetjenesten setter opp et scenario med hjertestans hjemme hos en pasient.

 

 

Maks 15 dektakarar pr. kurs.

 

Alle deltakar får utlevert bøker.

 

Kvar kurstime er 45 min.

 

Kurslengde: 3 timer.

Det er mulig å forlenge kurset med inntil 2 timer for opplæring i fleire aktuelle

temaer i førstehjelp hvis kunden ønsker dette.

 

 

Eg kjem til bedriften din og holder kurset der. Det eg trenger er eit romslig lokale med god plass for øvelser på golvet.

 

Ta kontakt på mail: post@forstehjelpfordeg.no

 

 

E-post: post@forstehjelpfordeg.no

Tlf: 413 25 673

Copyright @ All Rights Reserved