NGF - Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Norsk grunnkurs Førstehjelp

 

Dette kurset dekker dei grunnleggande kunnskapar i førstehjelp som alle bør ha. Det fylgjer også krav som er gitt av offentlege myndigheiter. Livreddande tema som hjerte-lungeredning, fri luftvei, sideleie og fjerning av fremmedlegeme i luftveien er grundig behandla. Kurset lærer på ein aktiv måte deltakarane til å gjere ein rask pasientundersøkelse, varsle medisinsk nødtelefon og gjenkjenne symptom og tegn på hjerteinfarkt og hjerneslag. Opptreden på skadested, f.eks. ei bilulykke gjennomgås. Her gjerast øvelsen så realistisk som mogleg ved at ein legg øvelsen til ein bil eller ein situasjon som er aktuell der ein er. Hjelmavtrekk på bevisstlause MC-førarar er eit ganske nytt tema i NGF, men er kjent frå Trafikalt Grunnkurs. Varmekonservering vektleggast gjennom kurset for alle skadde, spesielt ved mistanke om indre blødning. Avsluttande gjennomførast små øvelser med fokus på skader som brudd, blødningar og brannskader.

 

Maks 15 dektakarar pr. kurs.

 

Alle deltakar får utlevert bøker.

 

Kvar kurstime er 45 min.

 

Kurslengde: 3, 5 eller 6 timer ut i frå kundens ynskjer.

 

Ta kontakt på mail: post@forstehjelpfordeg.no

 

 

E-post: post@forstehjelpfordeg.no

Tlf: 413 25 673

Copyright @ All Rights Reserved